Liên hệ với chúng tôi

Gởi email

Liên hệ với chúng tôi

  • Bãi tắm Phạm Văn Đồng, Số 55, Đường Loseby, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
  • (+84 236) 3925999 - 3917555
  • (+84) 0919344737 - 0935989845
  • pearlseahotel@gmail.com